عوامل برنامه :

تنظیم کننده : مهداد کرباسی
آهنگ ساز : شاهرخ پناهي فرد
خواننده: اسفندیار قره باغي


مهربان وارليق
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان شرقی

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال