عوامل برنامه :

تنظیم کننده : اکبر ابراهیمی
آهنگ ساز : اکبر ابراهیمی
خواننده: طاها عمرانی


آهنگ ناخدا
تولید سال 1393   مرکز بوشهر

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 89%
 
خوب 3%
 
متوسط 2%
 
ضعیف 4%
 

سایر موسیقی های مناسبتی