عوامل برنامه :


آهنگ ساز : امیرحسین بخشی
خواننده: بیکلام محلی


سورناشوشتری
تولید سال 1389   مرکز کرمان

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 28%
 
خوب 14%
 
متوسط 14%
 
ضعیف 42%
 

سایر موسیقی های اجتماعی