عوامل برنامه :

تنظیم کننده : کامران گلستانیان
آهنگ ساز : امیرحسین بخشی
خواننده: فرهاد دیانی


زمزمه قناتا
تولید سال 1392   مرکز کرمان

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 71%
 
خوب 28%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های اجتماعی