عوامل برنامه :

تنظیم کننده : امیر جباریان
آهنگ ساز : امیر جباریان
خواننده: اصغر ایمانی


نیایش
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 63%
 
خوب 9%
 
متوسط 4%
 
ضعیف 22%
 

سایر موسیقی های اجتماعی