عوامل برنامه :

تنظیم کننده : علی احمدی

خواننده: جمال محمودی


ولاتم ایران
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 80%
 
خوب 8%
 
متوسط 4%
 
ضعیف 6%
 

سایر موسیقی های اجتماعی