عوامل برنامه :

تنظیم کننده : غفور محمد زاده

خواننده: یعقوب تنها


باران
تولید سال 1389   مرکز خراسان رضوی

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 70%
 
خوب 13%
 
متوسط 5%
 
ضعیف 10%
 

سایر موسیقی های اجتماعی