عوامل برنامه :

کارگردان : کمال قادرپور
افق روشن (کارآفرین حاج قادر بایزیدی )
تولید سال 1393   مرکز مهاباد

با توجه به اهمیت موضوع سال و حماسه اقتصادی و عطف به منویات رهبر معظم انقلاب، در این برنامه سعی شده است با معرفی کارآفرین خلاق و موفق حاج قادر بایزیدی اهل شهرستان پیرانشهر که کارآفرین نمونه و موفق استان نیز هستند یک برنامه مستند رادیویی به مدت 50 دقیقه تهیه و ارایه شود. هدف از تولید این برنامه دادن امید و انگیزه به مردم به ویژه قشر جوان جامعه در راستای پویایی و بهره گیری از توانایی های بالقوه آنان است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال