عوامل برنامه :

کارگردان : لیلا بابایی دهکردی
افق روشن (کارآفرین سيد حسين موسويان )
تولید سال 1392   مرکز چهار محال و بختیاری

در اين مستند گزارشي به معرفي آقاي سيد حسين موسويان يكي از كارآفرينان برتر استان چهار محال و بختياري پرداخته مي شود .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال