عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه برهانی
افق روشن ( پارچه بافی سنتی)
تولید سال 1392   مرکز خراسان جنوبی

«افق روشن» عنوان برنامه ای است که به معرفی فعالیت های اقتصادی استان ها با رویکرد امید آفرینی به جامعه می پردازد. در این برنامه مراکز اقتصادی و صنعتی و ... که با سرمایه های مردمی و حمایت های دولت راه اندازی شده اند و باعث ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای جوانان شده اند، معرفی می گردند در این برنامه «تعاونی روستایی زنان خراشاد» معرفی می گردند. روستای خراشاد در مجاورت شهر بیرجند واقع است و زنان این روستا با همت و تلاش خود توانسته اند هنر منسوخ شده پارچه بافی سنتی را در این روستا احیا کنند و با تشکیل تعاونی زنان روستا، به اقتصاد روستای خود رونق بخشند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال