عوامل برنامه :

کارگردان : مهران مجید پناه
افق روشن (کارآفرینی در شهرستان دامغان)
تولید سال 1392   مرکز سمنان

در این برنامه به توانایی های خانمي كه در منطقه اي دور افتاده از توابع شهرستان دامغان به نام پشيمان دشت براي بيش از 20 نفر ايجاد اشتغال كرده و در حوزه هاي مختلف اقتصادي فعاليت مي نمايد پرداخته می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال