عوامل برنامه :

کارگردان : حمید کاویانی
افق روشن (کارآفرین یوسف خواجه)
تولید سال 1392   مرکز گلستان

در این برنامه به بررسی کارآفرین موفق استان گلستان آقای یوسف خواجه می پردازد . ایشان تولید کننده پروفیل های چوبی ضد آب و عایق می باشد که در صنایع کشتیرانی و ساختمان سازی بکار می رود. برای اولین بار این اتفاق در خاورمیانه افتاده است. کارخانه ایشان در جاده قدیم گرگان – کردکوی واقع شده و 50 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شدند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال