عوامل برنامه :

کارگردان : حمید طلایی
افق روشن(کارآفرین دكتر محمدحسين محتاج الله)
تولید سال 1392   مرکز یزد

برنامه اي که به كارآفرين برتر كشوري، گردشگري دكتر محمدحسين محتاج الله احياگر خانه هاي قديمي يزد و تبديل آن به هتل هاي سنتي می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال