عوامل برنامه :


افق روشن(مبتکران برتر استان گیلان)
تولید سال 1392   مرکز گیلان

این برنامه به روایت زندگی و کار افرینان و مبتکران برتر استان گیلان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال