عوامل برنامه :

کارگردان : محسن ساسانی
افق روشن (کارآفرین نسرین جافریان)
تولید سال 1392   مرکز مرکزی

این برنامه به معرفی خانم نسرین جافریان از کارآفرینان استان مرکزی می پردازد. ایشان در زمینه تولید انواع اسكاچ، سيم ظرفشويي و سفره پا ك كن در سه کارگاه فعالیت می کند....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال