عوامل برنامه :

کارگردان : صفیه سرگزی
افق روشن (کارآفرین خانم جام شیر)
تولید سال 1392   مرکز سیستان و بلوچستان

خانم جام شیر از اولین کسانی است که در استان سیستان و بلوچستان طرح پرورش گل رز شاخه بریده به صورت گلخانه ای را راه اندازی نموده است و پس از مدتی آن را توسعه داده و از این طریق موفق به کارآفرینی شده است و توانسته گل رز شاخه بریده را که قبلاً از تهران و استانهای دیگر به استان سیستان و بلوچستان وارد می شده حتی به سایر استانها و کشورهای همسایه صادر نماید.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال