عوامل برنامه :

کارگردان : مریم مستوفیگزارشگر : صدیقه پورشیخعلی
صدابردار : قاسم راستپور

افق روشن (شال بافی)
تولید سال 1392   مرکز کرمان

این برنامه به معرفی کارافرینی میپردازدکه هنراصیل وقدیمی شالبافی راآموزش داده وتولیدکننده هم میباشد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر