عوامل برنامه :

کارگردان : پوریا بابایی
افق روشن (شرکت رویال چینی آناهیتا)
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

این برنامه که به سفارش اداره کل صدای استانها تولید شده به موضوع کارآفرینی،اقتصاد و صنعت در استان کرمانشاه می پردازد.در این قسمت از برنامه افق روشن به معرفی شرکت رویال چینی آناهیتا واقع در شهرستان کنگاور پرداخته میشود که وابسته به پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی استان می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال