عوامل برنامه :

کارگردان : محمد کمالی
افق روشن (شرکت دانش بنیاد کاووش صنعت)
تولید سال 1392   مرکز خراسان رضوی

شرکت دانش بنیاد کاووش صنعت توسط چند پژوهشگرجوان مشهدی با کمک پارک علم وفناوری خراسان اقدام به تشکیل یک شرکت و ساخت تجهیزات پالایشگاهی را در دستور کار خود قراردادند که موفقیتهای زیادی در این زمینه کسب کردند و با توجه به تحریمهای که وجود دارد توانستند نیاز کشور را دراین زمینه برطرف کنند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال