عوامل برنامه :

کارگردان : محمد کمالی

گوینده: محمد رضا نهاوندی فر


افق روشن (گلخانه)
تولید سال 1392   مرکز خراسان رضوی

یک جوان مشهدی در ابتدای اشتغال به کار باداشتن دیپلم کارش را از یک گل فروشی شروع می کند و در ادامه تصمیم میگیرد در زمینه کشاورزی تحصیلاتش را ادامه دهد و پس از مدتی به اتفاق همسرش تصمیم به راه اندازی گلخانه می نمایند.....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال