عوامل برنامه :

کارگردان : سید آزاد پیر خضری
افق روشن(ساخت ماشین برقی و دف)
تولید سال 1392   مرکز کردستان

دراین برنامه به ساخت ماشین برقی توسط مخترع بانه ای که نیاز به شارژ مجدد باطری نداردو در حین کارکرد ماشین توسط دینام خودرو شارژ می گردد وهمچنین به ساخت وشیوه طراحی دف وکاربرد مختلف آن در مراسم و کنسرتها و... در منطقه اشاره شده است .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال