عوامل برنامه :

کارگردان : حمید طلایی
افق روشن(کارآفرین دكتر محمدحسين محتاج الله )
تولید سال 1392   مرکز یزد

گفتگو با دكتر محمدحسين محتاج الله يكي از سرمايه گذاران در عرصه گردشگري و هتلداري در استان يزد و احياي خانه هاي قديمي و سنتي كه دارنده نشان جهاني در اين زمينه است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال