عوامل برنامه :

کارگردان : زینب اسمی
افق روشن (کارآفرین دكتر ميرقاسم ميرزاده )
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان غربی

مصاحبه با دكتر ميرقاسم ميرزاده طراح دستگاه توليد مخزن پلي اتيلن يك پارچه 65 هزار ليتر كه براي اولين بار در دنيا اين كار در ايران و در آذربايجان غربي انجام شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال