عوامل برنامه :

کارگردان : شهرام میکائیلی

گوینده: شهرام میکائیلی


آوای کتاب (پیر خارکن)
تولید سال 1392   مرکز مهاباد

پیرمرد خارکنی که از مال دنیا چیزی ندارد روزی بر حسب اتفاق که مشغول کندن بوته های خار است، مرغی را به همراه چند تخم مرغ پیدا می کند و زندگی اش زیر و رو می شود. اما ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال