عوامل برنامه :

کارگردان : سولماز ملکی
افق روشن ( کارگاه های متمرکز و نیمه متمرکز)
تولید سال 1392   مرکز اردبیل

در روستای عنبران یک نفر کارآفرین اقدام به راه اندازی کارگاههای متعدد متمرکز و نیمه متمرکز بافت مسند و صادرات آن کرده و برای اهالی ایجاد اشتغال کرده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال