عوامل برنامه :

کارگردان : مجتبی طالبی

گوینده: داود سعیدی


آوای کتاب (شهدای استان گلستان)
تولید سال 1392   مرکز گلستان

معرفی کتاب سفر به باغ آئینه منتشر شده از طرف بنیاد شهید استان گلستان،روایتی داستان گونه از زندگی شهدای استان گلستان که توسط نزدیکان شهدا روایت و نگارش شده است .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال