عوامل برنامه :

کارگردان : مهدی آذری مهدی آذری
افق روشن (کارآفرین حمید دینایی)
تولید سال 1392   مرکز گیلان

این برنامه به معرفی حمید دینایی ( اولین پرورش دهنده جلبک های خوراکی ) در استان گیلان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال