عوامل برنامه :

کارگردان : شهرام میکائیلی
تهیه کننده : شهرام میکاییلیآوای کتاب (وسیله پرنده)
تولید سال 1392   مرکز آبادان

امپراتور چین از دیدن مخترعی که وسیله پرنده ای را اختراع کرده بر آشفته می شود و دستور اعدامش را صادر می کند و ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر

سایر قصه ها و حکایات های تاریخی