عوامل برنامه :

کارگردان : محمد صالح ذاکری

گوینده: طاهره رحماندوست


آوای کتاب( بابا بزرگ خوب من )
تولید سال 1392   مرکز مازندران

داستان آنسوی مه از مجموعه داستانهای کتاب( بابا بزرگ خوب من ) نوشته داریوش عابدی نویسنده پیشکسوت مازندرانی است.که به آمدن رزمنده ای بعد از مدتها بی خبری به خانه اش اشاره دارد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال