عوامل برنامه :

کارگردان : مرضيه زماني

گوینده: مریم خلجی


آوای کتاب " اسير خاك "
تولید سال 1392   مرکز چهار محال و بختیاری

داستان مرد نقاشي است كه نامه هايش پس از مرگش پست شده و به دست نامزدش مي رسد اما او نمي داند كه نامزدمش به خاطر غيبت طولاني او ازدواج كرده . مرد نقاش در هر نامه نشانه اي از خود مي دهد و نامزد قبلي وي از روي كنجاوي و براي كمك به به جستجوي مرد نقاش مي رود . و مي فهمد يك سال از مرگ او گذشته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال