عوامل برنامه :


ایران من.مازندران (گلوگاه )
تولید سال 1390   مرکز مازندران

این مستند در 10 قسمت به معرفی مکانهای تاریخی و گردشگری و همچنین آداب و رسوم مردم شهرهای گلوگاه ،نکا ،رامسر ،سوادکوه ،بابلسر ،بهشهر ،چالوس ،ساری ،قائم شهر و نور می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
گلوگاه (10:54 دقیقه)
 
نکا (11:15 دقیقه)
 
رامسر (11:41 دقیقه)
 
سوادکوه (11:48 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال