عوامل برنامه :


ایران من.مازندران (گلوگاه )
تولید سال 1390   مرکز مازندران

این مستند در 10 قسمت به معرفی مکانهای تاریخی و گردشگری و همچنین آداب و رسوم مردم شهرهای گلوگاه ،نکا ،رامسر ،سوادکوه ،بابلسر ،بهشهر ،چالوس ،ساری ،قائم شهر و نور می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قائم شهر (11:55 دقیقه)
 
نور (11:50 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال