عوامل برنامه :

کارگردان : سیده سکینه حسنی

گوینده: طاهره رحماندوست


آوای کتاب (پاییز)
تولید سال 1392   مرکز مازندران

پاییز نام داستانی است از سری داستانهای کوتاه کتاب داستانهای نو به قلم جمال میرصادقی از انتشارات شباهنگام که به تلاش پیرمردی برای امرار معاش زندگی خود وهمسر خود پس از اخراج از شغل می پردازد.و با گرفتن اسبی یبمار برای کسب درآمد به کنار دریا می رود...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال