عوامل برنامه :

کارگردان : سیده فرخنده موسوی

گوینده: صدیقه گلکام
نویسنده : سیده فرخنده موسوی

آوای کتاب (نویسنده سیده فرخنده موسوی) ( آوای کتاب (نویسنده سیده فرخنده موسوی) )
تولید سال 1392   مرکز بوشهر

این برنامه در خصوص پیرزن نقده دوزی است که عمری را با سختی ها و مشکلات فراوان سپری کرد و در آخر عمر با نقده دوزی گذران زندگی میکرد که متاسفانه در یک روز گرم و شرجی تابستان جنوب به دیار فانی شتافت و ...

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال