عوامل برنامه :

کارگردان : رضا داداشی

گوینده: زهره تقی پور


آوای کتاب (افسانه دو جوان عاشق)
تولید سال 1392   مرکز قزوین

این برنامه ماجرا افسانه دو جوان عاشق به نام های عزیز و نگار است که از کودکی با یکدیگر بزرگ شده اند و هم اکنون قصد ازدواج با یکدیگر را دارند که مادر نگار مخالفت می کند و می خواهد او را به خواهر زاده اش کل احمد بدهد اما نگار از دست آنها فرار می کندو...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال