عوامل برنامه :

کارگردان : امیر فتاحی

گوینده: موسی طالبیان


آوای کتاب(داستان یک روز)
تولید سال 1392   مرکز همدان

این داستان زندگی پسر بچه ای را می کند امتحانات او تمام شده و فصل تابستان شروع شده و علی اشرف پسر خانواده مجبور است برای ادامه تحصیل در فصل پاییز و زمستان در تابستان به سرکار برود تا مخارج تحصیل خویش را تأمین کند و چون قبلا با کار بنایی آشنا بوده با یک استاد کار جدید به سرکار می رود و ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال