عوامل برنامه :

کارگردان : احمد طاهری
تهیه کننده : سید محمد محمدی
گوینده: شهیر عسگری


آوای کتاب (دستان)
تولید سال 1392   مرکز مرکزی

این برنامه به معرفی مجموعه داستان " دستان" کاری از نویسندگان استان مرکزی می پردازد که توسط یوسف نیکفام گرداوری شده و انتشارات سوره مهر منتشرکرده است. در این برنامه داستان "دیوانه" نوشته علی نجفی زاده روایت می شود...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال