عوامل برنامه :

کارگردان : زینب اسمی

گوینده: مجمد کاظمی


آوای کتاب (قصه های کلیله و دمنه)
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان غربی

بازرگاني قبل از عزيمت به سفر آهن هاي خود را به امانت به دوستش مي سپارد تا بعد از سفر آنها را دوباره پس بگيرد ولي در اين ميان دوستش وسوسه شده و آهن هاي بازرگان را براي خود نگه مي دارد و تصميم مي گيرد هنگام مراجعه دوستش براي طلب آهن ها منكر قضيه شود و .....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال