عوامل برنامه :

کارگردان : محسن دلیران
تهیه کننده : محسن دلیران
گوینده: مهدی باتقوا


آوای کتاب (نویسنده هوشنگ مرادی کرمانی)
تولید سال 1392   مرکز اصفهان

این برنامه به معرفی یکی از داستانهای کوتاه آقای هوشنگ مرادی کرمانی تحت عنوان سماور که قرار است کادوئی برای عروس خریداری کنند می پردازد که با تحقیقات متوجه می شوند که عروس سماور ندارد با خرید سماور و ....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال