عوامل برنامه :

کارگردان : حمید نارنج پور

گوینده: لیلا حسن پور


آوای کتاب (کتاب الف)
تولید سال 1392   مرکز خوزستان

این برنامه به معرفی کتاب الف- دزفول،(خاطراتی از مقاومت اسطوره ای مردم دزفول در 8 سال دفاع مقدس) ، می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال