عوامل برنامه :

کارگردان : کامیار جان احمدی

گوینده: زهرا حسن زاده


آوای کتاب (تمثیل)
تولید سال 1392   مرکز لرستان

حکایتها و تمثیلهای فراوانی در ادبیات کشورمان وجود دارد و قصه پردازان در قالب داستان و طنز به خوانندگان اندرز می آموزند که در این برنامه به یکی از این تمثیل ها می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال