عوامل برنامه :

کارگردان : سیده سکینه حسنی

گوینده: طاهره رحماندوست


آوای کتاب (صورتک)
تولید سال 1392   مرکز مازندران

در برنامه این هفته آوای کتاب داستان (صورتک)از مجموعه داستانهای مازندرانی روایت میشود که در آن گرفتار شدن گروهی از صیادان دریا در مه غلیظ هنگامی که در حال ماهیگیری در دریا بودند وراه برگشت خود را گم کرده بودند...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال