عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه دانایی

گوینده: محبوبه زارعیان


آوای کتاب (نویسنده فاطمه دانایی)
تولید سال 1392   مرکز یزد

در اين برنامه داستان كوتاهي نقل مي شود درباره دختري كه آرزوي ازدواج دارد، اما مادري دارد نابينا كه محتاج اوست . دختر در زيارت بي بي شهربانو آرزوي خودش را فداي مادرش مي كند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال