عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه دانایی

گوینده: محبوبه زارعیان


آوای کتاب (فال و تماشا)
تولید سال 1392   مرکز یزد

داستان درباره مرد طماعي است كه تا آخرين لحظه مرگ هم دست از چانه زدن براي كسب پول بيشتر دست برمي دارد .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال