عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه دانایی فاطمه دانایی

گوینده: محبوبه زارعیان


آوای کتاب (صدا که می پیچد)
تولید سال 1392   مرکز یزد

داستان درباره كشته شدن يك تركمن است كه در برابر ستم و ظلم خاني كه زمين آباء و اجدادش را تصاحب كرده است،‌ايستادگي كرد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال