عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه دانایی

گوینده: محبوبه زارعیان


آوای کتاب «آبي اما به رنگ غروب»
تولید سال 1392   مرکز یزد

داستان درباره دختري كوچك است كه با پدر خود كه توسط گروه منافق ترور مي شود دردل مي كند. اين داستان از مجموعه داستانهاي كوتاه بعد از انقلاب است .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال