عوامل برنامه :

کارگردان : احمد طاهری
تهیه کننده : سید محمد محمدی
گوینده: شهیر عسگری


آوای کتاب (آواز)
تولید سال 1392   مرکز مرکزی

این برنامه به معرفی گزیده ای از ادبیات معاصر داستان "آوازه " از مجموعه داستان عبدالحمید نجفی است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال