عوامل برنامه :

کارگردان : سیده فرخنده موسوی

گوینده: صدیقه گلکام


آوای کتاب (نویسنده منوچهر بایندری)
تولید سال 1392   مرکز بوشهر

این برنامه به معرفی کتاب نادر برادرم حسین که خاطرات شفاهی حسن فقیه برادر بزرگ فرمانده شهید نادر مهدوی، سردار جنگهای دریایی مبارزه با آمریکا در خلیج فارس می باشد می پردازد. این کتاب نوشته سید قاسم یاحسینی نویسنده بوشهری است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال