عوامل برنامه :

کارگردان : زهرا اسماعیلی
تهیه کننده : مرضيه زماني
گوینده: مریم خلجی


آوای کتاب (پسر ركورد را شكست )
تولید سال 1392   مرکز چهار محال و بختیاری

حكايت مادر شهيدي است كه خواب پسرش را مي بيند و شهيد خبر شهادت خود را مي دهد . از طرفي هم رزمان شهيد براي خبر دادن به مادر شهيد دچار مشكل هستند و نگرانند كه حال مادر بد شود ،‌اما بالاخره درب خانه را مي زنند و همينكه مادر شهيد درب را باز مي كنند همرزمان زبان شان بند آمده و نمي توانند حرف بزند ،‌مادر شهيد پيش دستي مي كند و مي گويد كه منتظرشان بوده.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال