عوامل برنامه :

کارگردان : زهرا اسماعیلی
تهیه کننده : مرضيه زماني
گوینده: مریم خلجی


آوای کتاب (كبوترها مي گريند)
تولید سال 1392   مرکز چهار محال و بختیاری

داستان بشير ،‌ نوجوان خرمشهري است كه پس از اشغال خرمشهر براي نجات كبوترهايش به خانه يشان باز مي گردد و متوجه مي شود كه عراقيها كبوترهايش را كشته ،‌كباب كرده و خورده اند . بشير دو تا از كبوترهايش را زنده پيدا مي كند اما در راه بازگشت خودش به شهادت مي رسد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال